Barbera van de Giessen is afgestudeerd als

  • Pastoraal Hulpverlener aan de Evangelische Theologische Academie
  • Verpleegkundige A

 

Barbera is ook docent bij de Toerustingscursus Pastoraat van het Evangelisch College.
Deze cursus wordt op diverse plaatsen in Nederland gegeven.

 

“Ik houd van mensen, ze boeien me telkens weer.pasfoto B 18-9
Elk mens is uniek, kleurrijk, vol mogelijkheden en elk mens mag leren zichzelf te zijn.

Ik houd van God, zoals Hij liefdevol en geduldig met mensen omgaat.
Zijn liefde en waarheid zijn levensveranderend!

Ik geloof in mogelijkheden. Mensen kunnen leren en groeien
in de relatie met zichzelf, anderen en God. Zo wordt het leven waardevol.

 

Ik wil je graag leren kennen en een eindje met je meelopen op je levensweg.”