Hulpverlener

In de praktijk werkt Barbera van de Giessen. Zij heeft diverse opleidingen gevolgd, waaronder

  • Evangelische Theologische Academie, HBO Pastorale Hulpverlening
  • Verpleegkunde A
  • South Wales Bible College, UK

Daarbij blijft zij jaarlijks zichzelf bijscholen d.m.v. studiedagen, symposia en cursussen.
O.a. op het gebied van seksueel misbruik (ook binnen de kerk), rouw, levens- en geloofsvragen.
De afgelopen 10 jaar heeft ze veel ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen uit reformatorische achtergrond en de specifieke vragen die daarmee samenhangen.
Vragen op geestelijk gebied zijn haar specialiteit. Denk aan: Je Godsbeeld en zelfbeeld, je eigenwaarde. De zin en het doel van je leven, welke weg je moet gaan. Vragen rondom het lijden. Hoe te groeien in je geloof en meer te leven vanuit je geloof.

Barbera is mede-oprichter van de Toerustingscursus Pastoraat van het Evangelisch College en heeft jarenlang lesgegeven aan talloze cursussen door het hele land. Deze cursus wordt nog steeds op diverse plaatsen in Nederland gegeven.
Ook heeft ze, als spreker en trainer, pastorale teams, kerkenraden en andere groepen bemoedigd en toegerust in pastoraal werk.

Barbera heeft samen met haar man 4 kinderen, is graag buiten, houdt van stilte, mensen en dieren, reizen, koken en samen eten.
Ze heet je graag welkom in haar praktijk!

Ik houd van mensen, ze boeien me telkens weer. Elk mens is uniek, kleurrijk, vol mogelijkheden en elk mens mag leren zichzelf te zijn.

Ik houd van God, zoals Hij liefdevol en geduldig met mensen omgaat. Zijn liefde en waarheid zijn levensveranderend

Ik geloof in mogelijkheden. Mensen kunnen leren en groeien in de relatie met zichzelf, anderen en God. Zo wordt het leven waardevol.

Ik wil je graag leren kennen en een eindje met je meelopen op je levensweg.