Kosten

Ik wil de drempel voor psycho-pastorale hulpverlening zo laag mogelijk houden en reken daarom geen vaste kosten voor de gesprekken. Ik stuur dus geen rekeningen. Dit geldt zowel voor hulpverlening als voor coaching.
Zo hoop ik alle hulp voor iedereen toegankelijk te maken.

Van cliënten verwacht ik dat ze bereid zijn in deze hulpverlening te investeren. Cliënten leveren daarom een financiële bijdrage naar draagkracht, de hoogte daarvan bepalen zij zelf. Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

Voor bedrijven gelden aparte tarieven.

U kunt uw bijdrage overmaken op
IBAN-rek.nr: NL90 RABO 0337 1176 67 t.n.v. B.B.van de Giessen
o.v.v. de data van de gesprekken.

Ook als u geen cliënt bent, kunt u dit werk financieel steunen en zo helpen de voortgang ervan mogelijk te maken. Dit kan o.v.v. ‘gift’.

Ik vertrouw op God dat er zo zal worden voorzien in de benodigde financiën en ik dit werk kan blijven doen.