Wat doet De Passiebloem?

Wat is psycho-pastorale hulpverlening?

In Nederland is er een breed scala aan hulpverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg. De cliënt kan kiezen uit een psycholoog, maatschappelijk werker, psychotherapeut en vele andere gespecialiseerde therapeuten, coaches, etc. Daaronder zijn ook christenen, die vanuit hun geloof in God willen werken. Welke plek neemt de psycho-pastorale hulpverlening hierbij in? Waarin onderscheidt zij zich van...

Lees verder...

Uitgangspunten

Jouw vragen, behoeften en ideeën zijn het startpunt van de hulpverlening. Ik wil daar graag op reflecteren, reageren en samen met jou zoeken naar de geschikte aanpak. Ik wil je bevragen, uitdagen en bemoedigen.Omdat Gods liefde en waarheid uitgangspunt zijn van de hulpverlening, wil ik  graag God erbij uitnodigen. Een ontmoeting met God kan al...

Lees verder...

Werkwijze

Praktisch Hoe werkt de psycho-pastorale hulpverlening in de praktijk? Ik begin altijd met een kennismakingsgesprek, een ontmoeting om te ontdekken of er een ‘klik’ is en of ik kan bieden wat jij nodig hebt. Als we besluiten verder te gaan volgt een Uitgebreide intake. Je krijgt ook wat vragen mee naar huis.Na de intake bepalen...

Lees verder...