Uitgangspunten

Jouw vragen, behoeften en ideeën zijn het startpunt van de hulpverlening. Ik wil daar graag op reflecteren, reageren en samen met jou zoeken naar de geschikte aanpak. Ik wil je bevragen, uitdagen en bemoedigen.

Omdat Gods liefde en waarheid uitgangspunt zijn van de hulpverlening, wil ik  graag God erbij uitnodigen. Een ontmoeting met God kan al zoveel verschil maken. Bij Hem is er altijd hoop en uitzicht! Hij kent je als geen ander en Hij houdt van je. Daarom zal gebed en Bijbellezing ook een plek hebben tijdens de gesprekken.

Om je leven te kunnen leiden volgens jouw waarden, is het belangrijk dat je ook jezelf kent. Daar zal dus ook in de gesprekken aandacht aan geschonken worden.

Herstel van de relatie met met jezelf, anderen en God is een belangrijk doel. Met andere woorden: Shalom! In vrede leren leven met jezelf, met anderen en met God. Veranderen wat nodig is en aanvaarden wat onvermijdelijk is, in geloof en overgave aan God.