Wat is psycho-pastorale hulpverlening?

In Nederland is er een breed scala aan hulpverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg. De cliënt kan kiezen uit een psycholoog, maatschappelijk werker, psychotherapeut en vele andere gespecialiseerde therapeuten, coaches, etc. Daaronder zijn ook christenen, die vanuit hun geloof in God willen werken.

Welke plek neemt de psycho-pastorale hulpverlening hierbij in? Waarin onderscheidt zij zich van de andere hulpverleningsvormen?

De Passiebloem heeft gekozen voor de term ‘psycho-pastorale hulpverlening’, omdat dit het beste weergeeft waar de focus op ligt. Binnen de christelijke hulpverlening worden ook andere termen gebruikt zoals pastorale zorg of –therapie, pastorale counseling, christelijke psychotherapie, christelijke coaching, enz.

In de psycho-pastorale hulpverlening zien we de mens als een eenheid met een lichamelijke en een psychologische kant. Daarnaast heeft de mens ook een spirituele kant: het vermogen om te geloven. Deze drie aspecten kunnen wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden. Alle drie beïnvloeden ze elkaar voortdurend. De (huis)arts behandelt vooral het lichaam. De psycholoog/psychiater/maatschappelijk werker etc. richt zich op het psychologisch functioneren, en de dominee of pastor heeft zorg voor het geloofsleven van de mens.

Met name deze laatste twee aspecten vallen onder de aandacht van de psycho-pastorale hulpverlener.

Geloof en psychisch welzijn gaan vaak samen op. Wat je geleerd  en meegemaakt hebt over God, heeft veel invloed op hoe je je voelt en wat je denkt en hoe je reageert. Maar andersom kunnen ook je gevoel, gedachten en gewoonten van invloed zijn op je kijk op God en de beleving van je geloof.

In de psycho-pastorale hulpverlening spreken we beide aan: je psyche en je geloof. Ik werk vanuit Bijbelse thema’s zoals

  • vergeving, schuld(gevoel), verzoening,
  • afwijzing en aanvaarding,
  • angst en vrede,
  • waarheid en leugen
  • vrijheid en gebondenheid,
  • verbondenheid en alleen zijn.
  • etc.

Hierbij maak ik ook dankbaar gebruik van kennis die aangereikt wordt vanuit de psychologie.

Wat De Passiebloem vooral onderscheidt van alle andere vormen van hulpverlening is dat God actief betrokken wordt bij het proces. We bidden, zegenen, en zoeken in de Bijbel naar wijsheid, waarheid, principes en goede voorbeelden. De ervaring is dat God dan ook werkelijk mee-hulpverleent!