Werkwijze

Praktisch

Hoe werkt de psycho-pastorale hulpverlening in de praktijk?

  • Ik begin altijd met een kennismakingsgesprek, een ontmoeting om te ontdekken of er een ‘klik’ is en of ik kan bieden wat jij nodig hebt.

Als we besluiten verder te gaan volgt een

  • Uitgebreide intake. Je krijgt ook wat vragen mee naar huis.
  • Na de intake bepalen we wat jouw hulpvraag is en hoe we daar mee omgaan, welke aanpak we kiezen.
  • Het is mogelijk dat ik je wat ‘huiswerk’ meegeef tijdens het traject. Ik verwacht dat je daar serieus mee aan de gang gaat.
  • Na elke 5 gesprekken evalueren we de hulpverlening en bepalen we of en hoe verder te gaan.

Je kunt van mij een professionele houding en werkwijze verwachten.

Als hulpverlener ben ik gebonden aan geheimhouding, alles zal vertrouwelijk behandeld worden. Alleen wanneer jij of iemand anders direct persoonlijk gevaar loopt, kan de geheimhouding doorbroken worden.

Op verzoek is het mogelijk om één of meer, of alle gesprekken via een video-verbinding te voeren. Dat is niet alleen handig bij corona of andere medische redenen. Het kan ook mogelijkheden geven wanneer je ver weg woont of om andere redenen niet goed naar de praktijk kan komen.